. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
13256
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧИТАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО По примера на ПК „Орач” – с. Садовец
Страници:
51 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
СА
Година:
2015
Добавена в сайта на:
11.03.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД
Глава първа. Същност на финансовия резултат.
1. Същност на финансовия резултат
2. Установяване на счетоводния финансов резултат и данъчното му преобразуване. Постоянни и временни разлики
2.1. Установяване на счетоводния финансов резултат
2.2. Преобразуване на финансовият резултат за данъчни цели. Постоянни и временни данъчни разлики
3. Основи на организацията на синтетичното и аналитичното отчитане

Глава втора. Отчитане и анализ на финансовите резултати.
1. Отчитане на печалбите и загубите от текущата година

2. Отчитане на данъчните временни разлики и установяване на дължимите данъци

3. Анализ на финансовите резултати от текущата година

Глава трета. Отчитане на финансовите резултати от минали години и разпределение на печалбата.
1. Отчитане на натрупаната печалба/ загуба
1.1. Счетоводно отчитане на неразпределената печалба от минали години
1.2. Счетоводно отчитане на загубата от минали години
2. Отчитане на пренасянето и покриване на загубата от минали години
3. Отчитане на финансовия резултат
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019