. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по МАРКЕТИНГ
 
 
Каталожен номер:
13252
Област:
Икономика
Дисциплина:
МАРКЕТИНГ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
РОЛЯТА НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ЗА УСПЕШЕН БИЗНЕС. КОЙ И ЗАЩО СЕ НУЖДАЕ ОТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ КОНЦЕПЦИИ?
Страници:
75 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
11.03.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание


УВОД 3

ПЪРВА ГЛАВА. ЕСТЕСТВО И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. 6

1.1.Обща характеристика на маркетинговите проучвания. 6
1.2 Видове маркетингови изследвания 11
1.3. Методи за събиране на данни в маркетинговите изследвания 19
1.4. Значение и влияние на маркетинговите изследвания 24

ВТОРА ГЛАВА. СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОЗИЦИОНИРАНЕТО И ИМИДЖА НА МАРКАТА. 25
2.1. Що е то позициониране на пазара? 25
2.2. Позициониране на компания, продукт или бранд 27
2.3. Имидж на търговската марка 30

ТРЕТА ГЛАВА. ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ИМИДЖА И ПОЗИЦИОНИРАНЕТО НА ТЪРГОВСКА МАРКА 31
3.1. Методи и инструменти на изследването. 31
3.2. Анализ на резултатите от маркетингово изследване на имиджа и позиционирането на марката “DEA Beauty”на пазара на козметични продукти в България. 34
3.2.1. Общ преглед на козметичния пазар в България 34
3.2.2.Социално-икономически анализ на фирма „ДжиКозметикс“ ЕООД 38
3.2.3.Маркетингово изследване на имиджа и позицията 42
3.2.4.Анализ на резултатите от изследването и очертаване на необходимите действия за засилване на пазарните позиции 45
3.3.Изводи и препоръки за практиката 54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55

ПРИЛОЖЕНИЯ 57

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019