. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Медицина
 
 
Каталожен номер:
13133
Област:
Медицина
Дисциплина:
Медицина
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОМЕНИ ПРИ РАБОТА, СВЪРЗАНА С УМСТВЕН ТРУД. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА СТРЕСА И РАБОТНОТО НАТОВАРВАНЕ
Страници:
59 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
МУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
03.03.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Въведение 3
Глава първа. Литературен обзор
1. Функционални промени при работа свързана с умствен труд 5
1.1. Заболявания при умствен труд 9
2. Фактори и източници на стрес на работното място 12
3. Законодателство в областта на здравословните условия на труд. 18
4. Методи за оценка на стреса и работното натоварване. 25
Глава втора. Цел, задачи и методичен подход при емпиричното изследване
1. Цел на емпиричното изследване 29
2. Задачи на емпиричното изследване 29
3. Методичен подход на емпиричното изследване 30
Глава трета. Анализ на резултатите от емпирично социологическо изследване на стреса и работното натоварване в І ЕГ – Варна
1. Общи сведения за І ЕГ – Варна 32
2. Анализ на данните 34
3. Оценка на работното място на учителите в І ЕГ – Варна 50

Заключение, изводи и препоръки 55
Използвана литература 57
Приложение 59
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020