. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по МЕЖДУНАРОДНИ И РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ
 
 
Каталожен номер:
12984
Област:
Други
Дисциплина:
МЕЖДУНАРОДНИ И РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ
Вид на работата:
Реферат
Тема:
СТРУКТУРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Страници:
13 стр.
Цена:
7 лв.
Университет:
НВУ
Година:
2019
Добавена в сайта на:
22.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
1. Създаване на ЕС. 3-4 стр.
2. Институционално разделение на Европа. 4-5 стр.
3. Структура на ЕС. 5-10 стр.
3.1. Европейски парламент. ……………………… 6 стр.
3.2. Съвет на Европейския съюз. ……………….....7 стр.
3.3. Европейска Комисия…………………………..7 стр.
3.4. Съд на Европейските общности………………7 стр.
3.5. Европейска сметна палата……………………. 7 стр.
3.6. Европейска Централна Банка………………….7-8 стр.
3.7. Икономически и социален комитет. ………….8 стр.
3.8. Комитет на регионите………………………….8 стр.
3.9. Европейска инвестиционна банка…………….8 стр.
3.10. Европейски омбудсман………………………..8-9 стр.
3.11. Агенции………………………………………... 9-10 стр.
3.11.1. Европейски център за развитие на професионалното обучение.
3.11.2. Европейска фондация за усъвършенстване на живота и условията за работа.
3.11.3. Европейска агенция по околна среда.
3.11.4. Европейска фондация за обучение.
3.11.5. Европейски център за контрол и борба с наркотиците.
3.11.6. Агенция за безопасност и здраве на работното място.
3.12. Европол………………………………………… 10 стр.
4. Заключение. 10-11 стр.
5. Използвана литература. 12 стр.
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019