. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Химия
 
 
Каталожен номер:
12970
Област:
Химия и Металургия
Дисциплина:
Химия
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Изследване състав на неизвестен продукт открит в ръка от бронзова статуя
Страници:
46 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………
1.1 Описание на обекта………………………………………………….........
1.2 Консервация и реставрация, извършени в РИМ Благоевград………………………………………………………………..
2.ПРОУЧВАНЕ НА СХОДНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ НАХОДКИ...........
2.1 Находки, антични бронзови статуи и детайли от тях……………..........
2.1.1 Произход на тракийската могила Голяма Косматка. Елементен състав на бронзовата глава и на леярското ядро във вътрешността й……………………………………………………............
2.1.2 Изследване състава на пълнеж в бронзови статуи открити в Риаче, Италия……………………………………………………............
2.1.3 Изработка на Римски копия на гръцки статуи……………............
3. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ…………………………………………………..
3.1 Инфрачервена спектроскопия………………………………………........
3.2 Рентгенофлуоресцентен анализ…………………………………….........
3.3 Индуктивно свързана плазма с масспектрометър……………................
4. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА………………………..
4.1 Цели………………………………………………………………..............
4.2 Задачи……………………………………………………………………...
5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ……………………………………….........
5.1 Пробовземане………………………………………...................................
5.2 Сортиране на частиците от пробата, в зависимост от морфологията им…………………………….............................................
5.3 Използвани методи за идентификация състава на пълнежа в ръката……………………………………………………………................
5.3.1 Морфологични изследвания (недеструктивни)…………..............
Метод: заснемане под оптичен микроскоп……………………...............
5.3.2 Установяване наличие на органични съединения и функционални групи в материала………………………………............. Метод: Инфрачервена спектроскопия в твърда фаза (недеструктивен)………………………………………………….............
5.3.3 Елементен състав – макроелементи (над 0.1%)…………………...
Метод: Рентгенофлуоресцентен анализ – микросонда с размер на изследваната повърхност ~ 1 mm2 (недеструктивен)……..................
5.3.4 Елементен състав(деструктивен) – микроелементи (под 0.002%)…………………………………………………………….............
Метод: Индуктивно свързана плазма с масспекторметричен детектор (ICP-MS)…………………………………………………...........
6. ИЗВОДИ………………………………………………………………………
7. ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………………….
8. ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………...
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019