. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ЕЛЕКТРОНИКА
 
 
Каталожен номер:
12969
Област:
Технически науки
Дисциплина:
ЕЛЕКТРОНИКА
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Технически и икономически условия за либерализиране на електроенергийния пазар.
Страници:
69 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

Въведение......................................................................................................................................5
Глава I: Предпоставки за функциониране на електроенергийната сиситема в условия на дерегулиране ……………......................................................................................................7
1.1. Съвременно състояние на електроенергийния сектор .......................................7
1.1.1Експлоатация и поддръжка на електро преносната мрежа, .................................8
1.1.2 Паралелна работа на България със страните членки на Европейската мрежа на енергийните системни оператори(ENTSO-E)...................................................................8
1.2. Администриране на пазара на електрическа енергия..................................................9
1.2.1. Пазар на електрическа енергия..........................................................................9
1.2.2. Пазар на балансираща електрическа енергия..................................................10
1.2.3. Пазар на „студен резерв” и допълнителни услуги...........................................10
1.3 Либерализация на електроенергийния пазар................................................................11
1.3.1 Основни характеристики на свободния пазар..............................................11
1.3.2 Основни цели на либерализацията на пазара на електрическа енергия..............12
1.3.3 Характеристики на електрическата енергия като пазарна стока...............12
1.4. Управление и правила на отворения пазар на електроенергия .............................14
Глава II: Анализ на пазарните модели за търговия с електроенергия ................15
2.1. Модел “Единствен купувач”...........................................................................................15
2.2. Модел “Задължително обединение (Пул)”....................................................................16
2.2.1. Елементи на договорите за продажба на електроенергия..............................18
2.2.2. Основни типове опции при договорите за продажба на електроенергия.......18
2.3. Пазарен модел с двустранен договор ...........................19
2.4. Многопазарен модел …………………………………………….....................................21
Глава III: Внедряване на организиран модел електроенергийния пазар ...............28
3.1 Организиран модел на електроенегийния пазар на Република България .................29
3.1.1 Характерни особености на търговия по регулирани цени .............................30
3.1.2 Характерни особености на търговия по свободно-договорени цени ................30
3.2 Място на електроенергийната борса в модела на електроенергийния пазар в България........................................................................................................................................32
3.3. Функции на Енергийния системен оператор....................................................34
3.3.1 ЦДУ - Централно диспечерско управление..........................................................36
3.3.2 Електроенергиен пазарен оператор.....................................................................36
3.4 Настоящи пазарни участници........................................................................................39

Глава IV: Изследване и анализ на електроенергийния пазар ..........................................44
4.1. Олигопова структура на енергийния отрасъл.............................................................44
4.2. Обща характеристика на електроенергийния сектор след дерегулирането му ....45
4.3. Технически и организационни предпоставки за стабилизирането на Електроенергийната сиситема ………………………………… ………………………………….46
Заключение.................................................................................................................................54
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Речник на тремините думи използвани в дипломната работа...........................................................................................................................................55
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Екрани от работещ модел на електроенергиен пазар.....................65
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019