. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Информатика
 
 
Каталожен номер:
12968
Област:
Информационни технологии
Дисциплина:
Информатика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Времеви органайзер за мобилна и уеб платформа
Страници:
69 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
ВТУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:
УВОД 4
ГЛАВА 1. ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ РАЗРАБОТКАТА НА ПРОЕКТА 6
1.1. Основни технологии и стандарти 6
HTML 6
CSS 8
Bootstrap 9
JavaScript 10
AJAX 11
jQuery 12
JSON 12
MVC Модел 13
React JS 16
Reduх 16
React Router 18
Webpack 19
JSX 19
Flux 20
React Native 25
Version Control 26
1.2. Програмни инструменти 27
WebStorn 27
Atlassian-JIRA 27
Visual Studio Code 28
XCode 29
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДРУГИ СХОДНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 31
ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО 42
3.1. Структура на приложението 42
3.2. Описание на мобилното приложение 56
3.3. Описание на уеб приложението 59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 67
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 69 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019