. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Химия
 
 
Каталожен номер:
12967
Област:
Химия и Металургия
Дисциплина:
Химия
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Статистическа оценка на нивата на биохимични маркери в контролна група
Страници:
80 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
1.ВЪВЕДЕНИЕ...................................................................................................4
1.1 Употреба на анаболни андрогенни стероиди (ААС)...............................4
1.2 Информация за изследваните параметри и техните съотношения.......5
2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ....................................................................................7
2.1 Основни статистически понятия..............................................................7
2.2 Основни разпределения на случайни величини...................................8
2.2.1 Гаусово (нормално) разпределение..............................................8
2.2.2 Поасоново разпределение...........................................................11
2.2.3 Бимодално разпределение..........................................................12
2.3 Статистика на нормалното разпределение (Гаусова статистика)…....13
2.4 Устойчиви оценки на параметри на разпределението.......................15
2.5 Метод на Хубер Н15...............................................................................16
2.6 Box-plot диаграма...................................................................................18
2.7 Kernel Density графики...........................................................................19
2.8 IQR тест на Tukey’s за аутлаери.............................................................20
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ............................................................................21
3.1 Цели.........................................................................................................21
3.2 Задачи......................................................................................................21
4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ...........................................................22
4.1 Кернел разпределения..........................................................................22
4.1.1 Симетрично разпределение.........................................................23
4.1.2 Асиметрично разпределение .......................................................24
4.1.3 Полимодално разпределение......................................................26
4.1.4 Бимодално разпределение...........................................................26
4.2 Box plot диаграма...................................................................................28
4.3 IQR тест на Tukey’s за аутлаери.............................................................31
4.4 Метод на Хубер.......................................................................................32
5. ИЗВОДИ.........................................................................................37
6. ЛИТЕРАТУРА..................................................................................38
7. ПРИЛОЖЕНИЯ...............................................................................40 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019