. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Международни икономически отношения
 
 
Каталожен номер:
12966
Област:
Икономика
Дисциплина:
Международни икономически отношения
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Световна търговия с обекти на интелектуална собственост
Страници:
77 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
ИУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД 4
ГЛАВА 1. СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЕКТИТЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 6
1.1 Същност на интелектуалната собственост 6
1.2 Система на интелектуалната собственост 7
1.2.1 Подсистема на индустриалната собственост 9
1.2.2 Подсистема на художествената собственост 12
1.2.3 Подсистема на новите обекти на интелектуалната собственост 13
1.3 Патентоване на обектите на интелектуалната собственост 14
1.3.1 Съшност на патента и критерии за патентоспособност 14
1.3.2 Икономически функции на патента 17
1.4 Лицензионна търговия с обекти на интелектуалната собственост 19
1.4.1 Видове лицензии 20
1.4.2 Цена на лицензията 22
1.5 Администриране на системата на интелектуалната собственост 23
1.5.1 Световна организация за интелектуална собственост (СОИС) 23
1.5.2 Споразумение относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) 25
ГЛАВА 2. ТЕНДЕНЦИИ В СВЕТОВНАТА ЗАЯВИТЕЛСКА АКТИВНОСТ В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 27
2.1 Общ преглед на световната заявителска активност в областта на интелектуалната собственост 27
2.2 Тенденции в световната заявителска активност при патентите 28
2.3 Тенденции в световната заявителска активност при полезните модели 37
2.4 Тенденции в световната заявителска активност при търговските марки
43
2.5 Тенденции в световната заявителска активност при промишлените дизайни 51
ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ В СВЕТОВНАТА ТЪРГОВИЯ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 60
3.1 Предпоставки за нарастващото значение на интелектуалната собственост в международната търговия 60
3.2 Мястото, което заема търговията с интелектуалната собственост в световната търговия с услуги 62
3.3 Външната търговия с интелектуална собственост на развиващите се икономики 65
3.4 Световни приходи от такси за използване на интелектуална собственост
3.5 Основни страни износителки и вносителки на такси за ползване на интелектуална собственост 69

71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 76
77

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019