. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Икономика
 
 
Каталожен номер:
12950
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Класификация на счетоводните сметки
Страници:
9 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:1. Класификация на счетоводните сметки според връзката им със счетоводния баланс.......................................................................................................................стр.3
2. Класификация на счетоводните сметки според степента на обобщаване на отчетните обекти....................................................................................................стр.4
3. Класификация на счетоводните сметки според икономическото съдържание на отчитаните обекти..................................................................................................стр.5
4. Класификация на счетоводните сметки по структура........................................стр.6
4.1. Основни сметки................................................................................................стр.6
4.2. Регулиращи (корективни) сметки...................................................................стр.7
4.3. Операционни сметки........................................................................................стр.7
4.4. Бюджетно – разпределнителни сметки..........................................................стр.8
4.5. Финансово – резултатни сметки.....................................................................стр.8
4.6. Задбалансови сметки........................................................................................стр.8


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019