. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
12945
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
РЕГИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК
Страници:
71 стр.
Цена:
140 лв.
Университет:
СУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Увод стр.3

I. Глава първа:Теоретико методологична основа на изследването стр .5
I. 1. Теоретична постановка на проблема
I. 2. Определение за безработица стр. 7
I. 3. Класификация и видове на безработицата стр. 9
II. Глава втора: Съвременни аспекти на безработицта в Европейския съюз и България. стр. 17
II.1 Безработица в Европейски съюз и България
II.2 Политики и програми за социална закрила стр. 24
II.3 Програми и проекти за заетостта и безработицата в България стр. 29
III. Глава трета. Регионални особености на безработицата в България стр.32
III. 1 Показатели за пазара на труда
III. 2 Естествена норма на безработица и пълна заетост стр. 39
III. 3 Социална политика в областта на труда стр. 41
III. 4 Идеи и цели за справянето на младежката безработица в България стр. 43
III. 5 Регионални аспекти на заетостта и безработицата в Бълагария стр. 47
III. 6. Цели и опити на България за справяне с безработицата и увеличаване на заетостта стр. 52


• Заключение стр. 65
• Литература стр. 68
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019