. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Информатика
 
 
Каталожен номер:
12944
Област:
Информационни технологии
Дисциплина:
Информатика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Интеграция на софтуерен бот в комуникационна среда (SLACK)
Страници:
61 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
ВТУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод 4
ГЛАВА 1 Технологии, необходими за реализация на приложението 6
1.1 Internet Information Services (IIS) 6
1.2 Webhooks 6
1.3 Ngrok 7
1.4 JSON payload 8
1.5 Dynamic types 9
1.6 Dapper 10
1.7 ConfigrationManager 12
1.8 Microsoft SQL Server Management Studio 13
ГЛАВА 2 Анализ на подобни среди за комуникация. Разглеждане на функциониращи приложения и ползата им 14
2.1 Анализ на подобни среди за комуникация 14
2.2 Анализ на приложения в Slack 18
2.3 Създаване на приложение в Slack 21
2.4 Slack Slash Commands 22
2.5 Slack Challenge и Event Subscription 23
ГЛАВА 3 Реализация на приложението 26
3.1 Модел на базите данни 26
3.2 Microsoft SQL Server Management Studio 28
3.2.1 Създаване и регистриране на SQL сървър 28
3.2.2 Създаване на потребител в сървъра 29
3.2.3 Създаване на база от данни и свързването ѝ с потребител 29
3.2.4 Получаване на Connection String и свързване с Visual Studio 31
3.3 Функционалност на приложението 34
3.4 Структура на приложението 34
3.5 SlackController 35
3.6 Models 36
3.6.1. SlackChatPayload 36
3.6.2 SlashCommandModel 37
3.6.3 QuestionModel 39
3.7 PostInSlack() 39
3.7 Slash Commands 40
3.7.1 Slash Command “/start” 40
3.7.2 Slash Command “/stop” 48
3.7.3 Slash Command “/addquestion” 49
3.7.4 Slash Command “/removequestion” 52
3.7.5 Slash Command “/listquestions” 54
3.8 Bot Webhook 55
3.9 Срещнати проблеми при разработката на приложението 58
Литература: 61


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019