. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Мениджмънт
 
 
Каталожен номер:
12942
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Мениджмънт
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ЗНАЧИМИ ПРОФЕСИОНАЛНО-ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА В СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ТЯХНОТО НАЛИЧИЕ СРЕД УПРАЖНЯВАЩИТЕ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Страници:
62 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕУВОД......................................................................................................................4стр.
ГЛАВА I
ВЪВЕДЕНИЕ В ЧОВЕШКАТА ПЕРСОНАЛНОСТ...............................................5стр.
1.1. Дефиниция за „личност“..........................................................................5стр.
1.2. Дефиниция за „качество“..........................................................................6стр.
1.3. Личностна структура..................................................................................7стр.
1.3.1. Теоретичен модел на З. Фройд..........................................................8стр.
1.3.2. Теоретичен модел на К. Юнг...............................................................9стр.
1.3.3. Теоретичен модел на С. Рубинщайн.................................................11стр.
1.3.4. Теоретичен модел на К. Платонов....................................................13стр.
1.3.5. Теоретичен модел на Х. Айзенк.........................................................14стр.
1.3.6. Теоретичен модел на Р. Кетъл...........................................................16стр.
ГЛАВА II
ЛИЧНОСТ И ПРОФЕСИЯ.....................................................................................17стр.
2.1. Личност и социалната роля на професията.........................................17стр.
2.2. Личност и професионално ориентиране...............................................19стр.
2.2.1. „Теория за личностните черти и фактори“................................19стр.
2.2.2. Теория „Кариерна котва“ ..............................................................20стр.
2.2.3. „Теория за избора на професия“.................................................21стр.
2.2.4. „Когнитивно обработване на информация“..............................21стр.
2.3. Професионална психодиагностика........................................................23стр.
2.3.1. Средства на професионалната психодиагностика...................23стр.
ГЛАВА III
ВЪВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА............................................................24стр.
3.1. Цели, Ценности и Задачи..........................................................................24стр.
3.2. Професионални роли на социалния работни......................................25стр.
3.3. Значими личностни качества на социалния работник.......................27стр.
3.3.1. Д. Павленок и В. Курбатов.............................................................29стр.
3.3.2. Е. Холостова....................................................................................31стр.
3.3.3. К. Сапунджиева................................................................................33стр.
3.3.4. A. Шамардин...................................................................................34стр.
3.3.5. Т.Д. Шевеленкова...........................................................................36стр.
3.3.6. Е. Ярская-Смирнова.......................................................................36стр.
3.3.7. Д. Джошуа.........................................................................................37стр.
3.3.8. Шулман.............................................................................................38стр.
ГЛАВА IV
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ЛИЧНОСТНИТЕ КАЧЕСТВА............42стр.
4.1. Цел, Предмет,Задачи, Обхват..................................................................42стр.
4.2. Изследване на качествата........................................................................43стр.
4.2.1. Психодиагностичен тест ...............................................................43стр.
4.2.2. Тест за измерване на психологическите типове.......................52стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................................................................................60стр.
БИБЛИОГРАФИЯ.................................................................................62стр.
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019