. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Публична администрация
 
 
Каталожен номер:
12940
Област:
Публична администрация
Дисциплина:
Публична администрация
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
АНАЛИЗ НА МАРКЕТИНГОВАТА СИСТЕМА НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯ
Страници:
87 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
РУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Въведение. Цел и задачи на дипломната работа…………………………………....3стр.
ГЛАВА I: Теоретично изясняване на маркетинговата система на бизнес организация…………………………………………………………………………...…5стр.
1.1. Маркетингова система…………………………………………………………..5стр.
1.2. Маркетингова среда…………………………………………………………….11стр.
1.3. Маркетингов микс………………………………………………………………19стр.
1.4. Изводи от първа глава………………………………………………………….22стр.
ГЛАВА II: Анализ на маркетинговата среда на конкретна бизнес организация…………………………………………………………………………….24стр.
2.1. Представяне на организацията…………………………………………..……24стр.
2.2. Анализ на макро обкръжаващата среда на организацията…………….…29стр.
2.3. Анализ на микро обкръжаващата среда на организацията……………….39стр.
2.4. Изводи от втора глава…………………………………………………….…….44стр.
ГЛАВА III: Анализ на маркетинговите решения на организацията и насоки за подобряването им…………………………………………………………………….. 46стр.
3.1. Маркетингов микс на организацията…………………………………….. 46стр.
3.2. Методика на проучване на потребителското мнение относно организацията………………………………………………………………… 50стр.
3.3. Анализ на резултатите от проучването…………………………………… 51стр.
3.4. Изводи и предложения………………………………………………………. 74стр.
Заключение…………………………………………………………………………….79стр.
Литература……………………………………………………………………………..81стр.
Приложения……………………………………………………………………………83стр. 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019