. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Растителна защита
 
 
Каталожен номер:
12939
Област:
Агрономство
Дисциплина:
Растителна защита
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Влияние на имуностимулатора „Имунобета“® върху яйчната продуктивност и благополучие при свободно отглеждани кокошки
Страници:
58 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
АУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА .....................................................................
УВОД…..........................................................................................................................................................
1. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД …....................................................................................
2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ …........................................................................................................................
3. МАТЕРИАЛ И МЕТОД …..................................................................................................
3.1. Кратко описание на проучвания хибрид……………………………………...
3.2. Отглеждане на птиците………………………………………………………………………
3.3. Яйчна продуктивност…………………………………….………………………………..…..
3.3.1. Носливост……………………………………………………………………..………………………….
3.3.2. Морфологична преценка на яйцата………………………………………………..
3.4. Проучване благополучието на птиците чрез определяне показатели на оксидативния стрес и промените на някои биохимични показатели през студен, термонеутрален и горещ период………………………………………………………………………………………….
3.4.1. Изследване на оксидативния статус………………………………………………
4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ...............................................................................
4.1. Яйчната продуктивност и качество на яйцата………………………….
4.2. Проучване благополучието на птиците чрез определяне показатели на оксидативния стрес и биохимични показатели през студен, термонеутрален и горещ период
5. ИЗВОДИ ....................................................................................................................................................
6. ПРЕПОРЪКИ ....................................................................................................................................
7. ЛИТЕРАТУРА .................................................................................................................................
8. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.......................................................................................................................


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019