. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ЕЛЕКТРОНИКА
 
 
Каталожен номер:
12938
Област:
Технически науки
Дисциплина:
ЕЛЕКТРОНИКА
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Регулиране и дистанционно управление на Абонатни станции
Страници:
60 стр.
Цена:
40 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………стр.2

ГЛАВА 1. Централизирано топлоснабдяване………………………………….стр.3
1.1 Топлопреносни мрежи……………………………………………………... стр.4
1.1.1Полагане на тръбопроводите…………………………………….... стр.7
1.1.2Укрепващи елементи…………………………………………… стр.10
1.1.3Компенсатори……………………………………………………... стр.11

ГЛАВА 2. Абонатни станции………………………………………………… стр.12

ГЛАВА 3. Отоплителни инсталации………………………………………… стр.21
3.1.Гравитационни отоплителни инсталации……………………………….. стр.21
3.2.Отоплителни инсталации с принудена циркулация…………………….. стр.22
3.3.Комбинирани отоплителни инсталации…………………………………. стр.25

ГЛАВА 4. Регулиране на топлинни обекти…………………………………. стр.28
4.1. Регулиране на разход, налягане и температура………………………. . стр.28
4.2. Регулиране на параметри в абонатната станция за отопление и битово горещо водоснабдяване……………………………………………………….. стр.33
4.2.1. Диференциално налягане на първичния топлоносител на входа на АС………………………………………………………………………………. стр.35
4.2.2. Температура на входа към отоплителната инсталация………. стр.35
4.2.3. Температура на водата за БГВ………………………………… стр.37

ГЛАВА 5. Централизирана система за дистанционен контрол и управление на абонатни станции в топлофикационната мрежа…………………………….. стр.38
5.1. Целите на дистанционното управление…………………………………. стр.39
5.2. Концепция…………………………………………………………………. стр.39
5.3. Идеология за структура на системата и елементи за изграждането .... стр.40
5.3.1.Структура на системата………………………………………….. стр.40
5.3.2. Комуникационна среда………………………………………….. стр.42
5.4. Хардуерни средства на ниво абонатна станция………………………… стр.44
5.4.1. Специализиран комуникационен модул – “Транслатор“……... стр.46
5.4.2 Специализиран комуникационен модул “Мултиплексор”…….. стр.47
5.5. Описание на клиентско приложение…………………………………….. стр.48

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………..стр.58

ЛИТЕРАТУРА………………………………………………………………....стр.59 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019