. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
12937
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Маргетинг на иновативна банкова услуга (по примера на Пощенска банка)
Страници:
56 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
ВУТП
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД Стр.3
ГЛАВА ПЪРВА. МАРКЕТИНГ НА БАНКОВИ УСЛУГИ-СЪЩНОСТ, НАСОКИ И ЦЕЛИ
1.1 Съдържание и специфика на банковия маркетинг Стр.10
1.2. Същност обхват и функции на Банковия Маркетинг Стр.11
1.3. Видове банков маркетинг Стр.12
1.4. Маркетингова политика Стр.13
1.5. Стратегически цели на банковия маркетинг Стр.13
1.6. Особености на Банковия маркетинг Стр.17
1.7. Основни цели и задачи на банковия мениджмънт Стр.18

ГЛАВА ВТОРА. ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ
2.1. Въведение в онлайн банкирането Стр.19
2.2. Кратка история Стр.20
2.3. Предимства Стр.21
2.4. Недостатъци Стр.21
2.5. Сигурност Стр.21
2.6. Използване на социални мрежи Стр.22
2.7. E-mail маркетинг Стр.22
2.8. Онлайн дисплейни реклами Стр.23
2.9. Измерване на резултатите Стр.23
ГЛАВА ТРЕТА. МАРКЕТИНГ НА ИНОВАТИВНА БАНКОВА УСЛУГА
3.1 Същност и особености на он-лайн банковите услуги Стр.26
3.2. Oн-лайн услуги в Пощенска банка Стр.27
3.3. Банкови услуги в Пощенска банка Стр.28
3.4. Персонално банкиране Стр.30
3.1 Влияние на факторите на макроравнище (с косвено действие). Стр.38
3.2 . Отчитане на променливите на вътрешната архитектура на фирмата, от гледна точка на формалната и неформалната организационна система. Стр.38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ-изводи и препоръки
АНКЕТА-приложения 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019