. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Туризъм
 
 
Каталожен номер:
12924
Област:
Туризъм
Дисциплина:
Туризъм
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИЗЪМ В СИРП
Страници:
71 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
ИУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
I.СЪДЪРЖАНИЕ:

II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 3
Увод 4
ПЪРВА ГЛАВА 5
1. Теоретични основи на ролята и значението на международния туризъм 5
2. Позициониране на международния туризъм в глобалната икономика 8
3. Роля на международния туризъм в системата на международните икономически отношения (МИО) 18
ВТОРА ГЛАВА 22
Анализ и характеристика на значението на международния туризъм в СИРП 22
1. Методологически инструментариум на ролята и значението на международния туризъм в СИРП 22
2. Изследване на международния туризъм в СИРП по основни икономически показатели 46
3. Анализ и оценка на отношението към международния туризъм в СИРП 49
4. Сравнителен анализ на СИРП с други икономически региони 52
ТРЕТА ГЛАВА 58
1. Насока за повишаване ролята и значението на международния туризъм в СИРП 58
2. Проблеми в развитието на международния туризъм 58
3. Оценка на проекти и стратегии за ролята и значението на СИРП 62
4. Предложения за подобряване на международния туризъм в СИРП 65
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 66
IV. ИЗТОЧНИЦИ 68
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 70

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019