. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Растителна защита
 
 
Каталожен номер:
12923
Област:
Агрономство
Дисциплина:
Растителна защита
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ФИТОХИМИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ ОТ AILANTHUS ALTISSIMA (MILL.) SWINGLE В БЪЛГАРИЯ
Страници:
33 стр.
Цена:
35 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание


1. Въведение……………………………………………………………………………4 стр
2. Литературен преглед…………………………………............................................6 стр.
2.1. Ботаническа характеристика на Ailanthus altissima
2.2. Екология на Ailanthus altissima
2.3. Фитохимичен състав на Ailanthus altissima
2.4. Действие и биологични активности на Ailanthus altissima
3. Материал и методи…………………………………………………………………14 стр.
3.1. Материал
3.2. Използвани методи в работата
4. Резултати и обсъждане..............................................................................................16 стр.
4.1. Качествени реакции за доказване на групи БАВ в растителни субстанции от Ailanthus altissima ………………………………………………………………………………

4.2. Съдържание и димнамика на натрупване на общи полифеноли, танини, флавоноиди и фенолни киселини в растителни субстанции от Ailanthus altissima ………………..
4.3. ВЕТХ анализ на съдържанието на каротеноиди в листа и кори от А. altissima …….
4.4. Антиоксидантна активност на екстракти от листа и кори на Ailanthus altissima
5. Изводи.......................................................................................................................29 стр.
6. Литература................................................................................................................30 стр.

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019