. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Информатика
 
 
Каталожен номер:
12917
Област:
Информационни технологии
Дисциплина:
Информатика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЧРЕЗ КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОФТУЕР КАТО УСЛУГА (SAAS) КОМПАНИИ
Страници:
36 стр.
Цена:
35 лв.
Университет:
НБУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

1. Увод..................................................................................................3
1.1 Мотиви за разработването на настоящата дипломна работа....................3
1.2 Цел и задачи на дипломната работа............................................................4
1.3 Очаквани ползи от реализацията.................................................................5
1.4 Структура на дипломната работа.................................................................6
2. Глава 1. Преглед на предметната дейност...............................7
2.1 Теория и основни понятия в изследването чрез ключови показатели за ефективност (KPI)..............................................................................................7
2.2 Съвременен критичен анализ на използването на KPI............................12
2.3 KPI за SAAS компаниите............................................................................15
3. Глава 2. Приложение и анализ на KPI....................................17
3.1 Приложение и анализ на KPI за SAAS компаниите.................................17
4. Глава 3. Анализ на компанията Динамо Софтуер................26
4.1 Анализ чрез KPI за компанията Динамо Софтуер...................................26
4.2 Препоръки към компанията Динамо Софтуер.........................................32
5. Заключение...................................................................................34
6. Източници.....................................................................................36 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019