. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Връзки с обществеността
 
 
Каталожен номер:
12909
Област:
Други
Дисциплина:
Връзки с обществеността
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ПУБЛИЧНИЯТ ОБРАЗ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ
Страници:
66 стр.
Цена:
70 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

Увод 3
I. глава. История и античен свят 6
1.1. Поява и значение на термина „университет“ 6
1.2. Първите школи като предпоставка за възникването на университетите 9
1.3. Университетският генезис 11
1.4. Средновековните университетски символи 17
II. глава. Историческо обуславяне на образа на Софийския университет 21
2.1. Поява на Софийски университет – защо и как 21
2.2. Университетската идея и нейните трансформации 25
2.3. 1907 г. – пробуждането на университетската общност 30
III. Глава. Образът на университета според неговите вътрешни публики 38
3.1. Асоциацията „Бръшляновата лига“ (Ivy League) 38
3.2. За Нов български университет – създаване и развитие 42
3.3. Югозападен университет „Неофит Рилски” – създаване и развитие 45
IV. Глава Изследване 53
Заключение 61
Библиография 63
Приложения 65
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019