. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по СОЦИОЛОГИЯ
 
 
Каталожен номер:
12908
Област:
Социални науки
Дисциплина:
СОЦИОЛОГИЯ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Привързаност на личността към трудовата организация
Страници:
52 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2017
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

Увод
I. Теоретична постановка
1. Изследователският проблем
2. Проблемът за личността
2.1. Теоретични концепции
2.2. Определение на понятието
3. Проблемът за организацията /трудовата организация
3.1.Теоретични възгледи
3.2. Трудовите организации в частния сектор
3.3. Изследвания на трудовите организации
4. Проблемът за привързаността на личността
4.1.Теоретични възгледи за привързаността на личността
4.2. Емпирични изследвания на привързаността на личността
4.2.1.Изследвания в България
4.2.2.Изследвания в чужбина
II. Емпирично изследване
1. Методика на емпиричното социологическо изследване на привързаността на личността към трудовата организация ”Х”
1.1. Теоретичен модел на изследваното явление
1.2. Цел на ЕСИ
1.3. Времеви обхват на ЕСИ
1.4. Обект на ЕСИ/вкл.и описание на генералната съвкупност и на извадката/
1.5. Предмет на ЕСИ
1.6. Задачи на ЕСИ
1.7. Хипотези на ЕСИ
1.8. Метод на ЕСИ
1.9. Статистически методи и програми, използвани за обработката на информацията в ЕСИ
2. Резултати от емипиричното социологическо изследване на привързаността на личността към трудовата организация ”Х”
2.1. Представяне на резултатите
2.2. Анализ и обобщение на резултатите
2.3. Изводи и препоръки от резултатите

Заключение

Използвана литература

Приложения
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019