. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Растителна защита
 
 
Каталожен номер:
12907
Област:
Агрономство
Дисциплина:
Растителна защита
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ВЛИЯНИЕ НА ТОРОВИ ПРОДУКТИ ВЪРХУ МИКРОБИОЛОГИЧНАТА И ЕНЗИМНАТА ПОЧВЕНА АКТИВНОСТ, ПРОДУКТИВНОСТ И КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПШЕНИЦАТА
Страници:
71 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


I. УВОД 1
II. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД 2
III. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 18
IV. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА 19
1. Постановка на опита 19
2. Агрохимични анализи 20
2.1 Микробиологични анализи 20
2.2 Определяне на ензимна активност на почвата 21
2.2.1 Определяне на каталазна активност 21
2.2.2 Определяне на целулазна активност 22
3. Биометрични анализи 22
3.1 Анализ на семената 22
3.2 Биометричен анализ на пшеницата 24
3.3 Статистическа обработка 24
V. УСЛОВИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 25
1. Метеорологични показатели 25
1.1 Температура 25
1.2 Валежи 27
1.3 Ветрове 28
1.4 Снежна покривка 29
VI. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 30
1. Агрохимични анализи 30
1.1 Микробиологични анализи 30
1.1.1 Определяне на влага в почвата 30
1.1.2 Определяне на обща микрофлора в почвата 30
1.1.3 Определяне съдържанието на бактерии в почвата 36
1.1.4 Определяне на коефициент на минерализация 40
1.2 Определяне на ензимна активност на почвата 41
1.2.1 Определяне на каталазна активност на почвата 41
1.2.2 Определяне на целулазна активност на почвата 46
2. Биометричени анализи 47
2.1 Анализ на семената 47
2.2 Биомеричен анализ на пшеницата 48
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 50
VIII. ЛИТЕРАТУРА 51
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ 58
1. Качествен и количествен състав на микроорганизмите 58
2. Качествен и количествен състав на микроорганизмите 60
3. Каталазна активност на почвените микроорганизми 62
4. Снимки на опитните перцелки през отделни периоди от развитието 63
X. БЛАГОДАРНОСТИ 69
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019