. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
12906
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Възможности за развитие на складовата дейност във фирма – Еко Плод Варна
Страници:
59 стр.
Цена:
70 лв.
Университет:
ИУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
Увод………………………………………………………………………стр.5
ГЛАВА 1
Теоретични и методически основи на склада и складовата дейност
1.Същност и значение на складовата дейност………………………...стр.9
2.Същност и видове складове……………….………………………....стр.15
3.Съдържание на складовите операции……………………………….стр.21
4.Определяне на потребностите от складови площи, технологично оборудване и складова техника………………………………………..стр.32

ГЛАВА 2
Анализ на състоянието на складовата дейност във фирма „Еко плод Варна” за периода 2015-2017г.
1. Обща характеристика на фирмата…………………………………стр.34
2. Особености на складовото стопанство……………………………стр.41
3. Оценка и анализ на складовата дейност……………………………стр.48
4.Анализ на складовите разходи………………………………………стр.53

ГЛАВА 3
Възможности за подобряване на организацията на складовата дейност на фирма „Еко плод Варна”
1.Възможности за усъвършенстване…………………………………...стр.57
Заключение……………………………………………………………..стр.58
Използвана литература……………………………………………….стр.59
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019