. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
12905
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
БИЗНЕС ПЛАН НА НОВОУЧРЕДЯВАЩО СЕ ТАНЦОВО СТУДИО
Страници:
102 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
ИУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
УВОД 4
ГЛАВА I ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕТО ПРИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 7
1.1. Същностна характеристика, роля и предназначение на бизнес планирането 7
1.2. Методология за разработване на бизнес план 14
1.3. Същност и характеристики на микро, малките и средни предприятия 21
ГЛАВА II ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НОВОУЧРЕДЯВАЩО СЕ ТАНЦОВО СТУДИО 29
2.1. Начин и форма за финансиране дейността на танцовото студио 29
2.1.1. Политика на ЕС, на страната и на община Варна за насърчаване на МСП от творческия и културния сектор 29
2.1.2. Предлагани финансови инструменти от търговските банки 38
2.2. Критерии за ранжиране на възможностите за финансиране 41
2.3. Методика за избор на подходящ продукт 44
ГЛАВА III РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН НА НОВОУЧРЕДЯВАЩО СЕ ТАНЦОВО СТУДИО „МЕЛАДИ – ХД“ 48
3.1. Обща характеристика на бизнес идеята 48
3.1.1. Мисия, визия и цели 48
3.1.2. Описание на дейността 49
3.2. Анализ на външната и вътрешната среда 50
3.2.1. Анализ на макросредата на организацията - PEST анализ 51
3.2.2. Анализ на микросредата на организацията и секторен анализ 59
3.2.3. Анализ на вътрешната среда на организацията 66
3.2.4. SWOT - анализ 72
3.3. Оценка на финансовото състояние 74
3.4. Перспективи за развитие на дейността 79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 82
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 84
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 85
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 87
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 89
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 91
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 93
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 94
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 96
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 97
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 98
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 99
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019