. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Счетоводство
 
 
Каталожен номер:
12904
Област:
Икономика
Дисциплина:
Счетоводство
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Съвременни аспекти при счетоводното отчитане доходите на персонала и на свързаните с тях разчети
Страници:
56 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
СА
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД ……...........................................................................................................3

Глава първа
ОТЧЕТНО – ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЗЧЕТИТЕ
С ПЕРСОНАЛА ..................................................................................................5
1.1 Същност на работната заплата .............................................................5
1.2 Документиране на разчетите …………………..……………...…….15
1.3 Организация на синтетичното и аналитично отчитане
на разчетите с персонала ............................................................................21

Глава втора
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА И РАБОТНАТА ЗАПЛАТА ………………………………………………...…..27
2.1 Отчитане разчетите с персонала ………………………….……...….27
2.2 Отчитане на разчетите с осигурители ………………………………36
2.3 Отчитане на разчетите за здравно осигуряване …………………....48

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………...…………….53

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ……………………………...……………...55

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019