. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Туризъм
 
 
Каталожен номер:
12900
Област:
Туризъм
Дисциплина:
Туризъм
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА ИНСЕНТИВ ТУРИЗМА
Страници:
98 стр.
Цена:
140 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД 4
ПЪРВА ГЛАВА. 7
СЪЩНОСТ, РАЗВИТИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА ИНСЕНТИВ ТУРИЗМА 7
1. Същност на инсентив туризма 7
2. Развитие на инсентив туризма 22
3. Състояние на инсентив туризма 33
ВТОРА ГЛАВА. 39
СЪЗДАВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ИНСЕНТИВ ПРОГРАМА 39
1. Основни компоненти в програмата на инсентив туризъм 39
2. Фактори за успешна реализация на програмата 49
3. Плануване на инсентив пътуването 53
ТРЕТА ГЛАВА. 65
ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСЕНТИВ ТУРИЗЪМ 65
1. Развитие на инсентив туризъма в Австралия 65
1.1. Предизвикателства пред MICE туризъм в Австралия 67
2. Развитие на инсентив туризма в Лодз (Полша) 81
2.1 Изграждане на имидж на Лодз като дестинация за инсентив туризъм 85
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 92

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019