. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Растителна защита
 
 
Каталожен номер:
12895
Област:
Други
Дисциплина:
Растителна защита
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Болести и вредители по Л А Л Е р. Tulipa
Страници:
19 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
ЛТУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
I. Лалето:
1. Обща характеристика и история……………………………4
2. Отглеждане…………………………………………………...5
II. Болести:
1. Tulip breaking virus – Пъстроцветие…………………………6
2. Curtobacterium flaccumfaciens pv. oortii – Бактерийно
гниене.......................................................................................7
3. Phytophthora cryptogea – Фитофторно кореново и базично гниене………………………………………………………….8
4. Fusarium oxysporum sp. Tulipae – Фузарийно увяхване…....9
5. Sclerotium tulipae – Сиво гниене…………………………....10
6. Penicillium spp. – Синьозелено гниене……………………..11
III. Вредители:
1. Limax maximus – Градински гол охлюв…………………….12
2. Myzus persicae – Оранжерийна листна въшка……………...13
3. Rhyzoglyphus echinopus – Луков акар……………………….14
4. Ditylenchus dipsaci – Стъблена нематода…………………...15
5. Gryllotalpa gryllotalpa – Попово прасе……………………...16
6. Agriotes spp. – Телени червеи………………………………..17 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019