. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
12894
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
БИЗНЕС ПЛАН НА ФИРМА „СЪЛЗИ КЪМ РАЯ“
Страници:
22 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
ИУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Същностна характеристика на бизнес планирането 3
Резюме 6
Цели на фирма “Сълзи към Рая” 6
Дългосрочни цели на фирма “Сълзи към Рая” 6
Краткосрочни цели на фирма “Сълзи към Рая” 7
Период на бизнес плана 7
Маркетингово проучване 7
Продукт/услуга 7
Клиенти 7
Конкуренти 8
Маркетингов анализ 10
Продукт 10
Цена 10
Реклама 11
Организационна структура 13
Структура на управление 13
Организационна структура 13
Персонал 14
Административни правила 14
SWOT – анализ 15
Силни и слаби страни 15
Възможности и заплахи на външната среда 16
Финансов план 17
Финансов анализ 17
VІІ. Заключение 21
Използвани и цитирани източници 22


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019