. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Растителна защита
 
 
Каталожен номер:
12889
Област:
Екология
Дисциплина:
Растителна защита
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Трофичната структура на нематодната общност при монокултурно отглеждане на моркови (Daucus carota subsp. sativus)
Страници:
43 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
ЛТУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
1.Увод…………………………………………………………………….3
2. Литературен обзор…………………………………………………...5
2.1. Биологични особености на моркова (Daucus carota L.)
2.1.1. Произход и разпространение
2.2.2. Ботанически особености на морковите
2.2. Производствени направления при отглеждане на моркови
2.3. Болести и неприятели по морковите
2.4. Нематоди, асоциирани с повреди по моркови
2.5. Биологични особености, повреди и мерки за контрол на някои икономически важни видове
3. Цели и задачи……………………………………………………......15
4. Материал и методи……………………………………………….....16
4.1. Характеристика на района, опитната площ и на растителния материал
4.2. Вземане на проби
4.3. Подготовка на пробите за екстрахиране на нематоди
4.4. Екстрахиране на нематоди
4.5. Количествена и качествена оценка на видовете
5. Резултати и обсъждане……………………………………………25
5.1. Трофична структура и анализ на нематодните съобщества
5.2. Мерки за контрол на фитонематоди при моркови
6. Изводи………………………………………………………………..35
7. Литература…………………………………………………………....37
8. Приложение…………………………………………………..............42 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019