. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по МОБЕЛ
 
 
Каталожен номер:
12888
Област:
Други
Дисциплина:
МОБЕЛ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Развитие на ключови компетенции чрез информационно-комуникационните технологии в обучението по български език
Страници:
63 стр.
Цена:
90 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение…………………………………………………………………………….. 3
Глава 1. Ключови компетентности и конкуренция в образованието…………... 5
1.1. Ключови компетентности……………………………………………. 5
1.2. Конкуренция в образованието ………………………………………. 8
Глава 2. Характеристики на общообразователната подготовка в България. Структура и съдържание на Държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка ………………………………………………… 10
Глава 3. Цели на училищното образование …………………………………….. 13
Глава 4. Обучението по български език. Ключовата компетентност „Общуване на роден език“ ……………………………………………………………………… 17
Глава 5. Развитие и приложение на информационно-комуникационните технологии в образованието………………………………………………………. 24
5.1. Развитие на информационно – комуникационните технологии /ИКТ/ ……………………………………………………………………………………… 24
5.2. Приложение на Информационно-комуникационните технологии в учебно-възпитателния процес …………………………………………………….. 28
Глава 6. Електронно обучение. Стандарти в електронното обучение ………… 34
6.1. Електронно обучение …………………………………………………. 34
6.2. Стандарти в електронното обучение ………………………………… 38
6.3. Предимства на електронното обучение ……………………………. 41
Глава 7. Електронен урок ……………………………………………………… 43
7.1. Електронен урок ……………………………………………………… 43
7.2. Етапи при разработване на електронен урок ……………………….. 44
7.3. Видовете електронни уроци …………………………………………... 45
7.4. „За“ и „Против“ използването на електронни уроци в обучението … ……………………………………………………………………………………… 46
Глава 8. Среди за електронно обучение. Избор на среда за електронно обучение
………………………………………………………………………………………. 48
Заключение ………………………………………………………………………. 59
Списък на използвана литература …………………………………………….. 61

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019