. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Макроикономическа теория и анализи
 
 
Каталожен номер:
12880
Област:
Икономика
Дисциплина:
Макроикономическа теория и анализи
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Парична политика на БНБ в условия на паричен съвет
Страници:
12 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2018
Добавена в сайта на:
02.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

1. Увод…………………………………………………………………....………стр.3
2. Теза…………………………..………………………………………....……..стр.3
I.Централна банка – дейност и функции……………………стр.3 – стр.4
II. Роля на Централната банка в условията на паричен съвет...стр.4-5
III. Парична политика…………………………………….....….стр.5 – стр.6
IV. Основни цели на паричната политика…………………………….стр.6
V. Инструменти на паричната политика: минимални задължителни резерви, сконтов процент, операции на открития паричен пазар, краткосрочни кредити и ломбардни заеми……..………….стр.6 – стр.7
VI. Видове парична политика……………………………………………стр.7
VII. Влияние на паричната политика върху равновесното равнище на производството и заетостта……………………………………...………стр.8
VIII. Ефективност и времеви лагове на паричната политика……стр.9
IX. Паричен съвет – същност и принципи…………………………….стр.9
X. Ефекти от въвеждането на паричен съвет в България...…….стр.10
XI. БНБ – кредитор от последна инстанция………………………..стр.10
XII. Лихвена политика на БНБ………………………………………….стр.11
3. Заключение…………..……………………...……………………..………стр.11
4. Използана литература……..………………………………...............стр.12


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019