. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Туризъм
 
 
Каталожен номер:
12874
Област:
Туризъм
Дисциплина:
Туризъм
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
МАГИСТЪРКА ТЕЗА на тема: Използването на социалните мрежи в туризма
Страници:
87 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
02.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 2
УВОД 3
ПЪРВА ГЛАВА 6
МАРКЕТИНГЪТ В ЕЛЕКТРОННИЯ ВЕК. РОЛЯ И СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ В ОНЛАЙН СРЕДАТА. 6
1. История и развитие на Интернет маркетинга 6
2. Събиране на маркетингова информация в Интернет 9
3. E-маркетинг на стоки и услуги 13
4. Рекламата като комуникационен елемент и проекцията й в онлайн среда 18
4.1 Видове онлайн рекламни формати и приложение. 19
4.2 Ценообразуване на онлайн рекламата 26
4.3 Стимулиране на продажбите в Интернет 28
ВТОРА ГЛАВА 31
ИНТЕРАКТИВНОСТТА КАТО ОСНОВА ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИТЕ. ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ. 31
1. Интерактивен модел за комуникация в онлайн среда. 31
2. Поява, същност и значение на социалните мрежи за успешното адаптиране на фирмите към съвременни условия. 35
3. Рекламни комуникации в социалните мрежи 41
4. Изграждане на онлайн рекламна стратегия за социалните мрежи 45
5. Успешно онлайн продуктово позициониране на примера на фирмените активности във Facebook 52
5.1 Предпоставки за успешно рекламиране във Facebook 53
5.2 Начини за генериране и насочване на трафик към фирмения уебсайт чрез Facebook 56
ТРЕТА ГЛАВА. 60
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РЕКЛАМА И ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА. 60
1. Онлайн маркетинг и туризма 60
2. Социалните мрежи в туризма 67
3. Стратегия за използване на социалните мрежи за целите на туризма 73
4. Е-туризъм 74
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 82
ИЗПОЗЛВАНА ЛИТЕРАТУРА 84
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019