. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Международна логистика
 
 
Каталожен номер:
12772
Област:
Икономика
Дисциплина:
Международна логистика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Развтие на корпоративната социална отговорност на Nippon Express Group
Страници:
24 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
ИУ - Варна
Година:
2018
Добавена в сайта на:
04.01.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

Увод……………………………………………………………………………………………3
1.Устойчиво развитие………………………………………………………………………...4
2. Корпоративна социална отговорност на Nippon Express………………………………7
2.1. Екологично измерение…………………………………………………………………..8
2.1.1. Екологична харта………………………………………………………………………8
2.1.2. Усилия на Nippon Express за намаляване на вредите върху околната среда……9
2.2. Социално измерение……………………………………………………………………16
Заключение………………………………………………………………………………….23
Използвана литература…..…………………………………………………………………24


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019