. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Индустриален бизнес
 
 
Каталожен номер:
12771
Област:
Икономика
Дисциплина:
Индустриален бизнес
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Среда за иновационна активност на бизнес организациите
Страници:
21 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2018
Добавена в сайта на:
04.01.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод……………………………………………………………………………………….3стр.
I.Теоретична част……………………………………………………………………...…4стр.
1.Среда за иновации…………………………………………………………………..…4стр.
1.1.Бизнес инкубатори………………………………………………………………...…5стр.
1.1.1.Реални бизнес инкубатори………………………………………………………...5стр.
1.1.2.Виртуални инкубатори…………………………………………………………….7стр.
1.1.3.Интернет инкубатор…………………………………………………………….…8стр.
1.2.Технологични и бизнес паркове………………………………………………….…9стр.
1.2.1.Технологични паркове………………………………………………………….…9стр.
1.2.2. Високо технологични паркове…………………………………………………..11стр.
1.2.3.Бизнес паркове……………………………………………………………………12стр.
2.Стартъп компаниите………………………………………………………………….13стр.
3.Иновационна политика…………………………………………………………..…..15стр.
4.Оперативни програми…………………………………………………………….…..15стр.
5.Стратегия „Европа 2020“ на ЕС за иновационно развитие……………………..…17стр.
II.Практическа част……………………………………………………………………..18стр.
Изводи и препоръки…………………………………………………………………….20стр.
Източници…………………………………………………………………………….....21стр.

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019