. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Психология
 
 
Каталожен номер:
12769
Област:
Психология
Дисциплина:
Психология
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Взаимовръзка между екстраверсия, невротизъм, социална и личностна тревожност
Страници:
30 стр.
Цена:
15 лв.
Университет:
НБУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
04.01.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание на емпиричната разработка:


1.Увод.............................................................................................стр. 4
1.1.Теория......................................................................................стр. 4
1.2. Предишни изследвания...................................................... стр. 12
2. Цели и хипотези на изследването:
2.1. Цели на изследването.........................................................стр. 14
2.2. Хипотези на изследването................................................стр. 14
3. Използвани инструменти в настоящото изследване.....стр. 15
4. Процедура на изследването..................................................стр. 17
5. Резултати и дискусия...........................................................стр. 17
6. Заключение..............................................................................стр. 22
7. Използвана литература.......................................................стр. 23
8. Приложения...........................................................................стр. 24 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019