. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Международна логистика
 
 
Каталожен номер:
12765
Област:
Икономика
Дисциплина:
Международна логистика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Роля на правителствата на Германия и Великобритания за промотиране на зелена логистика
Страници:
36 стр.
Цена:
15 лв.
Университет:
НБУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
04.01.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

1. Международни договори и споразумения………………………………………………………..…2
1.1. Парижко споразумение……………………………………………………………2
1.2. Протокол от Киото………………………………………………………………...4
2. Правителствена политика на Германия…………………………………………………………….8
2.1. Енергийна концепция 2010 г. „Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung 2010“……………………………………9
2.2. Национален план за действиe на енергийната ефективност и Програма за действие за опазване на климата до 2020 г., приети през 2014 г. „2014- Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) иnd Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 “………9
2.3. План за опазване на климата 2050 г., приет през 2016 г. „ Klimaschutzplan 2050“ 10
2.4. Национален енергийно ефективен план за действие 2017 г. „Nationaler Energieeffizienz Aktionsplan (NEEAP) 2017 der Bundesrepublik Deutschland“………..12
3. Изисквания за бъдещи периоди………………………………………….........14
4. Подходи за насърчаване на зелената логистика…………………………….15
5. Правителствена политика на Англия…………………………………………17
5.1 Правителствената политика преди Парижкото споразумениие ……………………18
5.2 Новата приета политика (Парижко споразумение) и Какво означава Парижкото споразумение за Великобритания?......................................................................................19
5.3 Дългосрочна цел на Обединеното кралств…………………………………………..21
5.4 Влияние на вътрешната политика на Великобритания в настоящите и близки бъдещи периоди…………………………………………………………………………….22
5.5 Постижения на фирми……………………………………………………………….…24
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019