. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Местни Финанси
 
 
Каталожен номер:
12754
Област:
Икономика
Дисциплина:
Местни Финанси
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Публично-частно партньорство в Общините. Примери , възможности , предимства.
Страници:
23 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
03.01.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

1. Същност и характеристики на ПЧП
2. Видове ПЧП
3. Най-разпространени погрешни схващания за ПЧП
4. Кога следва да се мисли за създаване на ПЧП?
5. Потенциални изгоди от ПЧП
6. Потенциални рискове при ПЧП
7. Кога да се партнира с частния сектор
8. Преглед на възможностите за ПЧП
9. Общи критери при определяне възможностите за ПЧП
10. Съпоставяне на изгодите и разходите, свързани с ПЧП
11. Примери за ПЧП в България

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019