. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Бюджет и бюджетна политика
 
 
Каталожен номер:
12738
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Бюджет и бюджетна политика
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Кои са причините, довеждащи до нарастващ дял на бюджетните разходи в съответствие с променящите се икономически потребности и предпочитания на потребителите
Страници:
18 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
РУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
23.11.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


1.Увод……………………………………………………………………...стр.3

2.Изложение………………………………………………………………стр.3

2.1 Исторически преглед на ученията за държавните разходи…стр.3

2.2. Дейности за повишаване на държавните разходи……………стр.4

2.3. Характеристиката на държавните разходи……………………стр.5

2.4. Измерване на публичните разходи……………………………..стр.5

2.5. Равнище и динамика публичните разходи ……………...........стр.6

2.6. Класификация на държавните разходи………………………стр.12

3.Причини за нарастване на държавните разходи .....…………………… ………………………………............................стр.15

4. Заключение………………………………………………................стр.18

5. Използвана литература.............................................................стр.18


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019