. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управленски решения
 
 
Каталожен номер:
12737
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управленски решения
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Организационни структури на управление на „Електростарт“ АД
Страници:
14 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2017
Добавена в сайта на:
23.11.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
Теоретична част.........................................................................................................................3
Елементи и характеристики на организационната структура на управление.....................3
Системообразуващи фактори и подходи за изграждане на организационните структурури на управление......................................................................................................4
Обособяване на управленските структурни звена.................................................................5
Традиционни типове организационни структури на управлението.....................................5
Регламентиране на организационните структури на управление........................................5
Кратко представяне на фирмата..............................................................................................5
История...........................................................................................................................5
Мисия.............................................................................................................................6
По пътя към успеха няма кратки пътеки.....................................................................6
Ценности........................................................................................................................7
Структура на „Електростарт“ АД............................................................................................7
Схема на действащата организационно – управленска структура на „Електростарт“ АД...............................................................................................................................................7
Властови отношения.................................................................................................................9
Описане на връзките в хоризонтален и вертикален аспект..................................................9
Хоризонтален аспект.....................................................................................................9
Вертикален аспект.........................................................................................................9
Предимства и недостатъци на организационната структура..............................................10
Предимства..................................................................................................................10
Недостатъци на бизнес структурата..........................................................................10
Недостатъци на настоящата йерархична структура............................................................10
Алтернативи. Предложения за усъвършенстване на организационно – управленската структура..................................................................................................................................11
Предложение за нова йерархична структура.......................................................................11
Заключение..............................................................................................................................13
Използвана литература...........................................................................................................14


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019