. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Ресурси и сигурност
 
 
Каталожен номер:
12727
Област:
Икономика
Дисциплина:
Ресурси и сигурност
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Природни ресурси.Рудни полезни изкопаеми
Страници:
25 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
НВУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
20.11.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:УВОД…………………………………………………………………………….....3
1.Природната среда – условие и ресурс за хората……………………….....…...4
1.1Видове природни ресурси………..……………................................................4
1.1.1 Според способността им за възпроизводство..............……………........….4
1.1.2 Според принадлежността им към геосферите……………………..............5
2. Структура и класификация на природните ресурси …………………..........15
2.2 Невъзобновими природни ресурси ................................................................16
2.3 Атропогенно възбновими природни ресурси………………………….......17
3. Принципи на устойчиво потребление, при използване на природните ресурси .................………………………………………………………………………….19
4. Рудни полезни изкопаеми…….………………………………………….……20
5.Природноресурсен потенциал на света …………………………..………..…23
6.Заключение……………....................................................................…………..25 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019