. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Георграфия
 
 
Каталожен номер:
12724
Област:
Туризъм
Дисциплина:
Георграфия
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Биосферен резерват Узунбуджак
Страници:
25 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
Софийски университет
Година:
2017
Добавена в сайта на:
20.11.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
1. Актуалност на темата............................................................................................. ...3
2. Цел и задачи на изследването...................................................................................3
3. Методи на изследването............................................................................................4
3.1 Основни дефиниции в областта на ландшафтната екология,биоразнообразието защитените природни обекти и екосистемни стоки и услуги...........................................................................................................................4
3.2 Материали и методи на изследване..........................................................................6
3.3 Обект на изучаване.....................................................................................................6
3.4 Предмет на изследване...............................................................................................6
4. Историческо развитие и съвременно състояние на природните компоненти.......7
4.1 Литоложка основа.......................................................................................................7
4.2 Релеф.............................................................................................................................8
4.3 Климат..........................................................................................................................9
4.4 Води..............................................................................................................................9
4.5 Почвена покривка.....................................................................................................10
4.6 Произход и развитие на растителността.............................................................. 11
5. Биоразнообразие на защитения природен обект............................................................................................................................12
5.1 Генеалогично биоразнообразие...............................................................................12
5.1.1 Генетично биоразообразие..................................................................................12
5.1.2 Таксономично биоразнообразие.........................................................................12
5.1.2.1 Флористично таксономично разнообразие.........................................................................................................12
5.1.2.2 Съвременна растителност...................................................................................14
5.1.2.3 Фауностично таксономично разнообразие.........................................................................................................14
5.1.2.4 Биоразнообразие на безгръбначните животни..................................................15
5.1.2.5 Биоразнообразие на гръбначните животни.......................................................16
5.2 Функционално биоразнообразие.............................................................................19
5.2.1 Хабитатно разнообразие......................................................................................19
5.2.2 Ландшафтно разнообразие...................................................................................21
6. Оценка на екосистемни услуги и стоки продуцирани в природния обект.............................................................................................................................22
7. Заключение..................................................................................................................24
8. Литература...................................................................................................................25

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019