. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Туризъм
 
 
Каталожен номер:
12712
Област:
Туризъм
Дисциплина:
Туризъм
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Управление на хотел “Янтра”
Страници:
10 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
ВТУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
06.11.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
1
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
1. Характеристики на Гранд Хотел „Янтра“…………………………...…3
2. Вид и предмет на дейността на хотела…………………………………3
3. Видове и форми на предлаганите туристически продукти…….……..4
4. Анализ на вътрешната среда……………………………………………4
a. Организационно- управленска структура…………………....……4
b. Организация на управленския орган и собственик………...…….5
c. Основни цели на хотела……………………………………...…….5
5. Анализ на външната среда……………………………………………...6
a. Външни фактори с непряко действие…………...……….…...…...6
b. Външни фактори с пряко действие……………………………......8
6. SWOT анализ……………………………………………………...……..9
7. Заключение……………………………………………………………....9
8. Използвани източници………………………………………………...10
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019