. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Банково дело
 
 
Каталожен номер:
12702
Област:
Икономика
Дисциплина:
Банково дело
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Банкови операции.Същност, видове и значение
Страници:
17 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2017
Добавена в сайта на:
06.11.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:

Съдържание:
Увод 3
I. Същност на банките. 4
II. Видове банкови операции. 5
1. Пасивни банкови операции. 5
2. Активни банкови операции. 8
3. Посреднически (комисионни) банкови операции. 10
III. Парични средства и парични еквиваленти. 12
IV. Вземания от банки и други финансови институции. 12
V. Дълготрайни материални и нематериални активи. 13
VI. Други активи. 14
Заключение 14
Използвана литература: 16


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019