. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управление и администрация
 
 
Каталожен номер:
12695
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление и администрация
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Извличане на комуникационни послания от когнитивното безсъзнателно
Страници:
21 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2017
Добавена в сайта на:
06.11.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
УВОД…………………………………………..…………………………3
1. Когнитивно безсъзнателно…………………………….……………………3
2. Взаимодействието между безсъзнателните когниции (разумът) и емоциите………………………………………………..……………………8
3. Извличане на комуникационни послания от когнитивното безсъзнателно………………………………………………………………13
3.1. Същност на ZMET………………………..…………………….……13
3.2. Изпълнение на ZMET процедурата ………….……………….……14
3.3. Слабости на ZMET………………………………………….….……15
4. Методическа рамка за приложение на модифицирана версия на ZMET…………………………………………………………………..…..16
4.1. Етапи на провеждане……………………………………………..…17
4.2. Инструкция и ръководство за провеждане на дълбочини интервюта, съобразно модифицирана версия на ZMET……….…18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………...……21
ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………….……21

Таблица 1. Модификация на ZMET……………………….…………………16
Фигура 1. Две създания в тунел (Залтман, 2003)
Фигура 2. Реверсивна илюзия „Моята жена и тъщата” ………………..……6
Фигура 3. Оперативен план за когнитивни метафори (Zaltman и Coulter (1995) ……………………………….…………………………………………15 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019