. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Иконимика
 
 
Каталожен номер:
12673
Област:
Икономика
Дисциплина:
Иконимика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Осигурителни системи Курсова работа с избрана държава: Австрия
Страници:
11 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2017
Добавена в сайта на:
06.11.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
1. Обща характеристика на избраната страна.
1) Кратка история.
2) Територия.
3) Демографска характеристика.
4) Основни икономически показатели.
2. Социалноосигурителни модели в избраната страна.
2.1) Обхват на системата.
2.2) Законодателна рамка.
2.3) Вид на програмата.
2.4) Покритие.
2.5) Източници на финансиране.
2.6) Условия за пенсиониране.
2.7) Изчисляване размера на пенсията.
2.8) Административни органи.
3. Използвани източници.
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019