. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Изкуствознание и артмениджмънт
 
 
Каталожен номер:
12663
Област:
Други
Дисциплина:
Изкуствознание и артмениджмънт
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Луксът на XIX век
Страници:
81 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
НБУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
06.11.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод стр.3
1.1. Въведение (какво представлява 19 век- утвърждаване на буржоазията като социален фактор, индустриализация, поява на Модерното време и Нациите) . стр.3
1.2. Какво е Лукс и за кого ? Какво е изкуство? стр.5
2. Първа глава -Идейни течения,стилове и промени през 19 век. стр.9
2.1. Промени и новости настъпващи в в ежедневието на човекът на Новото време.
2.2. Идейни течения и стилове.

3. Втора глава - Луксът и „висшето общество“ в България - новият облик на българинът и домът му. стр.26
4. Трета глава – Музеи и колекции . стр.50
4.1.Поява на музеи от типа „градски бит“.
4.2. Колекции от лукс в музеите- изложбата „Луксът на 19 век“.
4.3. Отворени фондохранилища- идеи и прерспективи.
5. Заключение стр.57
6. Използвана литература стр.58
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019