. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Неформално образование
 
 
Каталожен номер:
12661
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Неформално образование
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Проблеми и перспективи пред валидирането на професионални компетенции
Страници:
114 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
Софийски университет
Година:
2017
Добавена в сайта на:
06.11.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Увод
Първа глава.Теоретичен анализ на проблема за валидирането на професионални компетенции в България.
1. Основни понятия – професионални компетентности и компетенции, неформално учене, самостоятелно учене, валидиранe……………………………………………………………….….с.7
2. Общоевропейски насоки и характеристики на валидирането на професионални компетенции ………………………………………...…..с.14
2.1. Фактори, които определят валидирането.....................................с.14
2.2. Характеристики на процеса на валидиране.................................с.16
2.3. Ползи от валидирането..................................................................с.19
3. Валидирането на професионални компетенции в България …………...с.22
3.1. Нормативни регулатори на валидирането на професионални компетенции ………......................................................................с.23
3.2. Условия за реализиране на валидирането ……..……………....с.32
3.3. Проблеми и перспективи пред валидирането на професионални компетенции ………………………...…………………………...с.36
Втора глава. Емпирично изследване на валидирането на професионални знания, умения и компетенции
2.1. Методология на изследването………………………………….…с.42
2.2. Анализ на резултатите от анкетата с възрастни………………….с.44
2.3. Анализ на резултатите от анкетата сред консултанти в Центрове за професионално обучение……………………………………………………...с.66
2.4. Анализ на резултатите от експертната оценка………….……….с.74
2.5. Изводи от емпиричното изследване…………………………...….с.79
Заключение
Използвана литература
Приложения
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019