. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Стопанско управление
 
 
Каталожен номер:
12659
Област:
Икономика
Дисциплина:
Стопанско управление
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРА НА ХОТЕЛ ИНТЕРХОТЕЛ САНДАНСКИ
Страници:
80 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Година:
2016
Добавена в сайта на:
06.11.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


УВОД 2

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА МОТИВАЦИЯТА И МОТИВАЦИОННИЯ ПРОЦЕС 5
1. Същност на мотивацията 5
1.1. Потребности, мотиви и интереси 10
1.2. Мотивационни фактори 14
2. Мотивационни теории 17
2.1. Съдържателни теории 18
2.2. Процесуални теории 27
3. Мотивационни модели 38
4. Правила и стратегии при мотивиране на персонала 41

ГЛАВА ВТОРА. ИЗСЛЕДВАНЕ МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА В ИНТЕРХОТЕЛ САНДАНСКИ, ГР. САНДАНСКИ 46
1. Представяне на Интерхотел Сандански 46
2. Изследване и анализ на мотивацията на персонала в Интерхотел Сандански, гр. Сандански 47
2.1. Обект, предмет, цел, задачи и хипотеза 47
2.2. Анализиране на резултатите от изследването 48

ГЛАВА ТРЕТА. НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА В ИНТЕРХОТЕЛ САНДАНСКИ 67
1. Конструиране на системата за мотивиране на персонала 67
2. Нови предизвикателства пред екипната форма на работа 71

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74
ЛИТЕРАТУРА 76
ПРИЛОЖЕНИЕ 78 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019