. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по История
 
 
Каталожен номер:
12658
Област:
Други
Дисциплина:
История
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
АРХИВНИЯТ ФОНД НА ПРОФ. Д-Р ЮЛИ ЯКУБОВ КАТО ИЗВОРОВА БАЗА ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА МУ
Страници:
80 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
06.11.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:Увод ............................................................................... ................с. 4-9

Глава Първа
I. Обзор на архивните фондове на лекарите-професори, съхранени в Държавен архив-Смолян……...............с. 10-29
1. 1. За някои архивни фондове в ДА-Смолян на представители на лекарския елит .............................................................................................с.10-22
1. 2. Личният архивен фонд на проф. д-р Юли Якубов като изворова база....................................................................с. 23-29
Глава втора
II. Биография и творчески път на проф. д-р Юли Якубов........................................ ..........................................................с. 30-63
2.1. Жизнен път и професионален избор.......................с. 30-44
2.2. Творчество.................................................................с. 45-63
Заключение................................................................................с. 64-65
Библиография...........................................................................с. 66-77
Приложения...............................................................................с.68-80
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019